اخبار

1395/11/04
چه کسانی می توانند جهت چاپ در مجلات بین المللی اقدام نمایند
کلیه افرادی که مقالات آن ها پذیرش نهایی شده است می توانند نسبت به چاپ مقالات ثبت نام نمایند.

با توجه به اینکه روند داوری مجلات مجزا خواهد بود، هیچگونه تضمینی بابت چاپ مقالات وجود نخواهد داشت، لذا تعهدی در خصوص چاپ مقالات وجود ندارد و در صورت عدم پذیرش از سوی مجله هزینه های مربوط به چاپ مقاله در مجله (هزینه مربوط به ترجمه شامل این مورد نمی گردد) عودت داده می شود.                                                                         


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !