اخبار

1395/11/18
اهدای جوایز به شرکت کنندگان در همایش از سوی نیروی انتظامی


به اطلاع محققان عزیز می رساند، نیروی انتظامی در نظر دارد به مقالات برتری که در راستای محورهای زیر ارسال گردند جوایزی را اهدا نماید.
  1. شیوه های نوین روانشناختی در آموزش و آگاه سازی عمومی پیشگیرانه محور
  2. نقش مشاوره ای پلیس در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی
  3. پلیس و مددکاری اجتماعی
  4. اجتماعی
  5. اعتیاد
  6. و موضوعات مرتبط با کارکرد روانشناسی در پلیس

لذا به تعدای از محققانی که در حوزه روانشناسی و در 4 محور ذکر شده مقالات ارسالی داشته باشند جوایزی اهدا می گردد.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !