معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

با توجه به استقبال شایان از همایش های حقوق مدیریت و روانشناسی و با مد نظر قرار دادن اهمیت زیاد این مطالب و نقش مثمر ثمر و تاثیر گذار اهداف  آن ها در جامعه و همچنین جهت گردهمایی و تبادل دیدگاه ها و دانش اساتید دانشجویان و محققان در این راستا دانشگاه باختر ایلام با همکاری دانشگاه ها نهادهای علمی و تحقیقاتی معتبر کشور به برگزاری همایش حقوق مدیریت و روانشناسی اقدام نموده است.