نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

صفحه اصلی > نمایه سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی داراری مجوز رسمی از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  میباشد و کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در این پایگاه نمایه سازی می شوند.